SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
BarngrupperAlla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Rudviken Solgatan 36-38 Barngrupp vid sandlådan början 1940-talet  

Lars
Andersson
Lennart
Wallin
Bertil
"Plattan"
Söderlund
Folke
Davidsson
Olle
Palm
Irene
Granström
Aina
Andersson
Inga-Britt
Lindström
Ulla
Wallin
Kristina
Davidsson
Okänd
Lillemor
Eriksson
Marianne
Svanström
Lennart Andersson
Okänd
Ove
Eriksson
Okänd
Torsten Palm
Yngve
Davidsson
Lars
"Bullen"
Sjöberg
Roger
Eklund
okänd
Ulla
Lindström
Jane
Davidsson
Kerstin
Andersson
Fotot taget i början av 1940-talet på kvarterets barn i Rudviken, Solgatan 36-38 i sandlådan.
Stående fr. v: Lars Andersson - Lennart Wallin - Bertil "Plattan" Söderlund - Folke Davidsson - Olle Palm - Irene Granström - Aina Andersson - Inga-Britt Lindström - Ulla Wallin - Kristina Davidsson - Okänd - Lillemor Eriksson - Marianne Svanström.Sittande fr. v: - Lennart Andersson - Okänd - Ove Eriksson - Okänd - Torsten Palm - Yngve Davidsson - Lars "Bullen" Sjöberg - Roger Eklund - okänd - Ulla Lindström - Jane Davidsson - Kerstin Andersson

Tack till Yngve Davidsson som skickat bilden.

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning