SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
BarngrupperAlla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Andersvägen 1948 eller 49  

Karina Bäckström
ElseMarie Ajnefeldt
Rigmor
Gustavsson
Kerstin
Stenholm
Anita Jansson
Leif Öhlund
Bert Jansson
Kennert Bäckström
Sven-Göran
Södergren
Bilden hämtad från Solnamos där Kerstin Stenholm lagt in. Karina Bäckström, ElseMarie Ajnefeldt (längst till hö i tredjde raden och Rigmor Gustavsson t.v. bredvid Elsemarie. m.fl. Lasse Thunberg, Hans Brolin. Främre raden två från höger ser ut att vara Sven-Göran Södergren. Namngivna barn: Karina Bäckström - ElseMarie Ajnefeldt - Rigmor Gustavsson - Kerstin Stenholm - Anita Jansson - Leif Öhlund - Bert Jansson - Kennert Bäckström - Sven-Göran Södergren

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning