SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Konfirmationer Hagalunds Kyrka.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Konfirmation 1960 25 maj. Komminister Gunnar Persson.  

Jan Bagge
Sven-Åke Berglund
Fred Brolind
Lars-Thomas Engstrand
Stig Hedman
Anders Hedin
Sven-Erik Johansson
Lennart Johansson
Lars Klint
Arne Lindström
Theddy Lindström
Bo Karlsson
Ingemar Sjunnemark
Christer Wandt
Leif Magnusson
Kerstin Andersson
Birgitta Andersson
Eva Crambert
Inga-Charlotte Bignert
Christian Gripensjö
Eva Hellström
Karin Jacobsson
Eva Liljedahl
Eva Nermo
Kerstin Nilsson
Gun Nilsson
Inger Olander
Laila Rosqvist
Birgitta Skölving
Anette Ström
Inger Sturell
Gudrun Sundgren
Tack till Karin Jönsen (då Jacobsson) som skickat bilden. Namnen: Jan Bagge - Sven-Åke Berglund - Fred Brolind - Lars-Thomas Engstrand - Stig Hedman - Anders Hedin - Sven-Erik Johansson - Lennart Johansson - Lars Klint - Arne Lindström - Theddy Lindström - Bo Karlsson - Ingemar Sjunnemark - Christer Wandt - Leif Magnusson - Kerstin Andersson - Birgitta Andersson - Eva Crambert - Inga-Charlotte Bignert - Christian Gripensjö - Eva Hellström - Karin Jacobsson - Eva Liljedahl - Eva Nermo - Kerstin Nilsson - Gun Nilsson - Inger Olander - Laila Rosqvist - Birgitta Skölving - Anette Ström - Inger Sturell - Gudrun Sundgren.

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning