SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Konfirmationer Hagalunds Kyrka.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Konfirmation 1959 25 april. Grupp 1. Komminister Arne Sundström  

Ulf
Jonsson
Marion
Engblom
Inger
Törnqvist
Inga-Britt
Norén
Yvonne
Hellman
Siv
Persson
Britt
Ekblom
Eva
Ekblom
Siv
Lindkvist
Arne
Sundström
Ove Norrström
Ulla Borg
Lena Hesslin
Berit Olsson
Kerstin Andersson
Ann-Marie Johansson
Sonja Karlsson
Britt-Marie Landström
Lena Jedén
Jan E Thulin
Jan A Tivander
Kent Söderberg
Sören
Andersson
Claes
Qvennerstedt
Lars Olof
Karlsson
Tom
Nildén
Bosse
Holmberg
Lars Lundberg
Kåge
Söderberg
Göran
Levin
Krister
Nordberg
Kjell
Frödin
Bernt Kjuliu
Torbjörn
Söderlund
Hans Axel
Nauschildt
Bosse Holmberg har kommenterat (2013-11-22): Inte en namngiven stämmer med rätt person! Bosse berättar 2014-05-28 (med positioner enl etiketter):
Ulf Jonsson - Marion Engblom - Inger Törnqvist - Inga-Britt Norén - Yvonne Hellman - Siv Persson - Britt Ekblom - Eva Ekblom - Siv Lindkvist - Arne Sundström - Ove Norrström - Ulla Borg - Lena Hesslin - Berit Olsson - Kerstin Andersson - Ann-Marie Johansson - Sonja Karlsson - Britt-Marie Landström - Lena Jedén - Jan E Thulin - Jan A Tivander - Kent Söderberg - Sören Andersson - Claes Qvennerstedt - Lars Olof Karlsson - Tom Nildén - Bosse Holmberg - Lars Lundberg - Kåge Söderberg - Göran Levin - Krister Nordberg - Kjell Frödin .
Anne-Marie Jonsén (född Johansson) berättar (2014-01-01): Mittraden från vänster 3: Ulla Borg, 5: Berit Olsson, 6: Kerstin Andersson,
7: Anne-Marie Johansson, 8: Sonja Karlsson, 9: Britt-Marie Landström. Sittande från vänster 2: Marion Engblom.
Tack till Richard Brandhildh som kompletterat med "mittraden från vänster: nr 1: Ulf Jonsson".

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning