SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Centralskolan. Även bilder från klassträffar.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Centralskolan 1949-50 Årsklass 1 Lärare: Annie Samuelsson  

Anita Margareta
Gustavsson
Bengt
Hammarström
Berit Berg
Gunnar Ek
Gunvor
Dahlquist
Göran
Svensson
Hans
Glaumann
Hans
Kruskopf
Ingrid
Sjöberg
Jan
Rencke
Karl-Ove Fridén
Kerstin
Lindholm
Krister
Lindblad
Lars Erik
Jadne
Lars
Grandinson
Maj
Wettergren
Margareta Ahnell
Marianne
Malmgren
Mats Johan
Kaij
Siv Kicki
Lilian
Margareta
Johansson
Stina
(Christina)
Waern
Annie Samuelsson
Ulf Jan
Häggblad
Tack till Mats Kaij som skickat in bilden med alla namn: Anita Margareta Gustavsson - Bengt Hammarström - Berit Berg - Gunnar Ek - Gunvor Dahlquist - Göran Svensson - Hans Glaumann - Hans Kruskopf - Ingrid Sjöberg - Jan Rencke - Karl-Ove Fridén - Kerstin Lindholm - Krister Lindblad - Lars Erik Jadne - Lars Grandinson - Maj Wettergren - Margareta Ahnell - Marianne Malmgren - Mats Johan Kaij - Siv Kicki Lilian Margareta Johansson - Stina (Christina) Waern - Annie Samuelsson - Ulf Jan Häggblad

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning