SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Centralskolan. Även bilder från klassträffar.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Centralskolan 1942-43 Klass 3 Lärare: Ingrid Ekestubbe  

Tommy Jakobsson
Rune Carlsson
Bo Olsson
Ulla-Britt
Carlsson
? Ström
Lars Glassel
? Zetterlund
okänd
Yngve
Davidsson
Lillemor
Eriksson
Ulf
Ehnvall
Lennart
Jansson
Tammy
Rödén
Arne
Överfält
Karl-Erik
Eriksson
Ingrid Ekestubbe
Lars Olof Ohlsson
Olle Egnerfält
Bertil Giertz
Leif
Björk
Ulf Lännström
Tage Gustavsson
Ronny
Hammar
Bert
Svensson
okänd
Ingrid
Bökelund
okänd
Solvieg
Jansson
Eivor
Moberg
Doris ?
okänd
okänd
Birgit
Jansson
okänd
Tommy Jakobsson - Rune Carlsson - Bo Olsson - Ulla-Britt Carlsson - ? Ström - Lars Glassel - ? Zetterlund - okänd - Yngve Davidsson - Lillemor Eriksson - Ulf Ehnvall - Lennart Jansson - Tammy Rödén - Arne Överfält - Karl-Erik Eriksson - Ingrid Ekestubbe - Lars Olof Ohlsson - Olle Egnerfält - Bertil Giertz - Leif Björk - Ulf Lännström - Tage Gustavsson - Ronny Hammar - Bert Svensson - okänd - Ingrid Bökelund - okänd - Solvieg Jansson - Eivor Moberg - Doris ? - okänd - okänd - Birgit Jansson - okänd

Tack till Yngve Davidsson som lämnat in bilden.

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning