SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Centralskolan. Även bilder från klassträffar.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Centralskolan 1941 Magister Ramström  

Curt
Johansson
Birgit Åberg
I övre högra delen syns Sussi. Från Facebook-Solnamos identifieras Curt Johansson - Birgit Åberg.

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning