SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Hagalundsskolan, Hagalunds folkskola, även skolan på Förvaltarvägen.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Hagalundsskolan 1953-54. Klass 6. Lärare: Ellen Rönngren  

Kerstin
Danielsson
Ellen Rönngren
Rolf Edlund
Christer
Törnqvist
Håkan
Johansson
Villy Olander
Gunnar
Wilhelmsson
Hans Wadelius
Kaj Landqvist
Kjell Sandelin
Lars-Erik Lundin
Ove Rönnels
Bengt Green
Stefan
Tengborn
Olle Nilsson
Kurt Karlsson
Astrid
Gustavsson
Karin
Bergström
Per Gestlöf
Mats Jonsson
Reije Rundqvist
Sven-Erik Roos
Hans Danielsson
Bernt Wallin
Lars-Gunnar Nilsson
Tack till Hans Wadelius som skickat in bilden och placerat namnen: Kerstin Danielsson - Ellen Rönngren - Rolf Edlund - Christer Törnqvist - Håkan Johansson - Villy Olander - Gunnar Wilhelmsson - Hans Wadelius - Kaj Landqvist - Kjell Sandelin - Lars-Erik Lundin - Ove Rönnels - Bengt Green - Stefan Tengborn - Olle Nilsson - Kurt Karlsson - Astrid Gustavsson - Karin Bergström - Per Gestlöf - Mats Jonsson - Reije Rundqvist - Sven-Erik Roos. Tack till Hans Danielsson som berättar att det är läsåret 53/54 årskurs 6. Hans har även kompletterat med namnen Hans Danielsson, Bernt Wallin och Lars-Gunnar Nilsson.

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning