SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Hagalundsskolan, Hagalunds folkskola, även skolan på Förvaltarvägen.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Hagalundsskolan 1951-52. Årsklass 6. Fröken Maja Bredberg.  

Benny Sandelin
Torbjörn Karlsson
Lennart Andersson
Carina
Modin
Mona Staaf
Maja
Bredberg
Inger
Sjöberg
Monica
Mauder
Gunvor
Gustavsson
Gun
Andersson
Anita
Olenheim
Lars-Ove
Andersson
Göran Klingvall
Göran Melin
Douglas
Fahlstad
Jonny
Jansson
Leif
Ulf Johansson
Leif
Andeberg
Maud Pettersson
Yvonne
Melin
Elisabeth
Berg
Inga-Lisa
Björn Hellqvist
Lena Litche
Kerstin
Andersson
Jan-Erik Jeckert
(då Johansson)
Hans? Jonsson?
Bennie Karlsson
Lasse Lindström
Arne Geoge?
Gunvor
På bilden har vi identifierat: Benny Sandelin - Torbjörn Karlsson - Lennart Andersson - Carina Modin - Mona Staaf - Maja Bredberg - Inger Sjöberg - Monica Mauder - Gunvor Gustavsson - Gun Andersson - Anita Olenheim - Lars-Ove Andersson - Göran Klingvall - Göran Melin - Douglas Fahlstad - Jonny Jansson - Leif - Ulf Johansson - Leif Andeberg - Maud Pettersson - Yvonne Melin - Elisabeth Berg - Inga-Lisa - Björn Hellqvist - Lena Litche - Kerstin Andersson - Jan-Erik Jeckert (då Johansson) - Hans? Jonsson? - Bennie Karlsson - Lasse Lindström - Arne Geoge? - Gunvor

Tack till Gun Åberg (då Gunvor Gustavsson), Sten Hellqvist, Torbjörn Karlsson och Jan-Erik Jeckert (då Johansson)som bidragit med namn.

Samma klass 2 år tidigare (klass 4) . Samma klass ett år senare (klass 7)

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning