SKOLKLASSBILDER STARTSIDA GAMLA HAGALUNDS VÄNNER
Hagalundsskolan, Hagalunds folkskola, även skolan på Förvaltarvägen.Alla skolor/grupper . Denna skola/grupp . Föreg. bild . Nästa bild

Hagalundsskolan 1949-50. Årsklass 4. Fröken Maja Bredberg.  

Kerstin Hassselqvist
(nu Andersson)
Maja Bredberg
Jan-Erik
Johansson
(nu Jeckert)
Leif Andeberg
Hans Bergvall
Göran Klingvall
Ove
Björk
Ove
Palm
Dick
Berlin
Göran
Melin
Hans
Lindström
Olov
Jensén
Per-
Olof
Wester-
gren
Sigvard Andersson
(Tegelöf).
Mona Staaf
Ulla
Törnqvist
Sylvia
Taxén
Ingalill
Thor
Gunvor
Gustavsson
(Nu Gun Åberg)
Kerstin
Andersson
Inger
Sjöberg
(Kallin?)
Anita
Olenheim
Gun?
Sylvia Lindqvist
Monika Mauder
Kerstin Björkman
Bennie
Karlsson
Lasse Nilsson
Jonny?
Jansson?,
Elisabeth
Berg
Maud Johansson
Torbjörn
Karlsson
Leif Andersson
Alf Andersson
Vi har hittat: Kerstin Hassselqvist (nu Andersson) - Maja Bredberg - Jan-Erik Johansson (nu Jeckert) - Leif Andeberg - Hans Bergvall - Göran Klingvall - Ove Björk - Ove Palm - Dick Berlin - Göran Melin - Hans Lindström - Olov Jensén - Per-Olof Westergren - Sigvard Andersson (Tegelöf). - Mona Staaf - Ulla Törnqvist - Sylvia Taxén - Ingalill Thor - Gunvor Gustavsson (Nu Gun Åberg) - Kerstin Andersson - Inger Sjöberg (Kallin?) - Anita Olenheim - Gun? - Sylvia Lindqvist - Monika Mauder - Kerstin Björkman - Bennie Karlsson - Lasse Nilsson - Jonny? Jansson?, - Elisabeth Berg - Maud Johansson - Torbjörn Karlsson - Leif Andersson - Alf Andersson

Med på bilden, men var?: Alf Andersson, Mats Lindström, Lars-Ove Andersson.

Tack till Gun Åberg (då Gunvor Gustavsson), Per-Olof Westergren, Sten Hellqvist, Torbjörn Carlsson och Jan-Erik Johansson (nu Jeckert) som bidragit med namn.
Samma klass ett år tidigare (klass 3) . Samma klass två år senare (klass 6)

Kommentera gärna denna bild med ett mejl till Björn SölvingInnehållsförteckning